mandag den 17. april 2017


Skolereform.
Lærere, pædagoger og ledere på Vestre skole var i skoleåret 13-14 i gang med, at forberede

sig på den nye skolereform. En spændende proces, hvor skolebestyrelse og elevråd også var involveret. I skoleåret 14 - 15 har vi været i fuld gang med at implementere 
de forandringer, som skolereformen medfører på Vestre Skole. Vi har løbende evalueret vores tiltag og strukturer, og fra august 2016 vil vi justere på en række områder. Se under reformstruktur ver. 3.0
Denne blog er skabt til formålet, og vi vil løbende informere om beslutninger, tiltag, ændringer m.m. 

Se de generelle informationer om reformen under: Reformen overordnet
Se Vestre skoles nye struktur under: Reformen på Vestre
Se justeringer under: Reformstruktur ver. 2.0 samt ver. 3.0

Eller klik på link til Undervisningsministeriets site i højre margen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar